บริษัท ไทยออแกไนส์ จำกัด ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟให้นักกอล์ฟใจบุญทุกท่านได้ออกรอบกันริมทะเลหัวหิน

ในรายการ “KK BIZ ยกก๊วนชวนช่วยช้าง” วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมานี้ ณ สนามกอล์ฟสวนสนประดิพัทธ์

มีนักกอล์ฟใจบุญมากมายที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 180 คน อีกทั้งผู้ที่ให้ความสำคัญกับช้างป่าร่วมบริจาค

ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท มอบให้กับ มูลนิธิช้างป่ากุยบุรี ภายในงานเลี้ยงวันเดียวกัน

โดย คุณธวัชชัย อรัญญิก รองผู้ว่าการด้าน ตลาดภายในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

และเข้าร่วมการแข่งขัน อีกทั้งผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ สายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน ได้ยกก๊วนชวนลูกค้าจากกรุงเทพ ฯ

มาร่วมทำบุญถึงหัวหินในครั้งนี้ด้วย